Available courses

На овом курсу научићете основе појмове из области мултимедије, основе израде презентације, обраде слике, звука и видео записа.

Базе података

Ovaj kurs je namenjen učenicima odeljenja II1 - elektrotehničar elektronike

Електрична мерења за ученике другог разреда електротехничких школа

Рачунари

Курс је намењен ученицима одељења III1 и III2 - електротехничар аутоматике и електротехничар рачунара

Курс се бави темама везаним за предмет Електронски медицински уређаји.

Курс је намењен ученицима I разреда машинских смерова.

Курс је намењен ученицима II разреда машинских смерова.

Курс је намењен ученицима друге године машинских смерова (МТКК, МТКУ(CNC), Аутомеханичар, Прецизни механичар)

Kurs je namenjen učenicima III razreda mašinskih smerova.

Рачунарство и информатика - прoфесор Кристијан Цинцар