Available courses

На овом курсу научићете основе појмове из области мултимедије, основе израде презентације, обраде слике, звука и видео записа.

Ovaj kurs je namenjen učenicima odeljenja II1 - elektrotehničar elektronike

Електрична мерења за ученике другог разреда електротехничких школа

Курс је намењен ученицима одељења III1 и III2 - електротехничар аутоматике и електротехничар програмирања

Курс се бави темама везаним за предмет Електронски медицински уређаји.

Основе аутоматског управљања за електротехничаре рачунара - 4  разред

Курс је намењен ученицима друге године машинских смерова (МТКК, МТКУ(CNC), Аутомеханичар, Прецизни механичар)

Рачунарство и информатика - прфесор Кристијан Цинцар